ООО H.E.L.T. Services 

Баку

Сферы деятельности

Услуги для бизнеса

Розничная торговля

ООО H.E.L.T. Services 

Biznes baxışımız. 

Bizim fəaliyyətimiz, müştərilərə yüksək keyfiyyətli məhsullar və xidmətlər təqdim etməklə, onların istəklərini tam qarşılamaqla, müştəri məmnunluğunun tam təmin olunmasına yönəldilmişdir. biz, uzunmüddətli işgüzar münasibətlər qurmaqla daim satış həcmini artırmağa çalışırıq. bizim başlıca məqsədimiz müştərilərə münasib qiymətlərlə yüksək keyfiyyətli və sertifikatlaşmış məhsullar təqdim edərək bazarda mövcud olan tendensiyalar və tələblərlə ayaqlaşmaqdır. 

Müasir texnologiyalarla və yeni avadanlıqlarla təchiz olunmuş istehsalat sahəmiz, keyfiyyət və təhlükəsizlik sahəsində beynəlxalq standartların tələblərinə cavab verən məhsullar istehsal etməyə imkan verir. məhsulun istehsalında yalnız yüksək keyfiyyətli xammallardan istifadə olunur. İstehsal olunan ümumi təyinatlı, odadavamlı, görünmə dərəcəsi yüksək olan və başqa tipli işçi geyimləri avropa standartlarının və fərdi fühafizə vasitələri üzrə təlimatın tələblətinə cavab verir